ONLINE MAKALE GİRİŞİ

Psychiatry & Clinical Psychopharmacology eski adıyla Klinik Psikofarmakoloji Bulteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology


Editorial Manager ® for Psychiatry and Clinical Psychopharmacology

SON DUYURULAR

Online Gönderim Hakkında
Dergiye Makale Gönderimi


Psychiatry and Clinical Psychopharmacology'ne makale göndermek için web sitemizden http://www.psikofarmakoloji.org/v2/ ONLINE MAKALE GİRİŞİ tuşuna tıklayarak talimatları izlemeniz gerekir. Yalnızca bu yolla gönderilen makale- ler işleme alınmaktadır. Makalelerinizle ilgili tüm işlemleri de bu adresten takip edebilirsiniz.

Makalelere eşlik eden ve aşağıdaki bilgileri içeren bir kapak mektubu olmalıdır.

• Aynı ya da çok benzer çalışmadan elde edilen raporların daha önce yayına gönderilip gönderilmediği mutlaka belirtilmelidir. Böyle bir çalışmaya özgül olarak atıfta bulunulmalı ve ayrıca yeni makalede de eskisine atıfta bulunulmalıdır. Gönderilen makaleye bu tip materyalin kopyaları da eklenerek editöre karar vermesinde yardımcı olunmalıdır.

• Eğer makalenin kendisinde ya da yazar formunda belirtilmemişse çıkar çatışmasına neden olabilecek mâli ya da diğer ilişkileri belirten bir ifade olmalıdır.

• Makalenin tüm yazarlar tarafından okunup kabul edildiğini, önceden belirtilen şekilde yazarlık ölçütlerinin karşılandığını, her yazarın makalenin dürüst bir çalışmayı yansıttığına inandığını belirten bir ifade olmalıdır. Mektup editöre yardımcı olabilecek tüm diğer bilgileri içermelidir. Eğer makale önceden başka bir dergiye gönderilmişse önceki editörün ve hakemlerin yorumları ve yazarların bunlara verdiği cevapların gönderilmesi faydalıdır. Editör, önceki yazışmaların gönderilmesini hakem sürecini dolayısıyla yazının yayınlanma sürecini hızlandırabileceğinden istemektedir.

Yazarların makalelerini göndermeden önce bir eksiklik olmadığından emin olmalarını sağlamak için bir kontrol listesi bulunmaktadır. Yazarlar derginin kontrol listesini kullanıp gönderilerini kontrol etmeli ve makaleleri ile birlikte bu formu göndermelidirler.

• Telif Hakkı Devri Formu tüm yazarlar tarafından imzalandıktan sonar tarayıcıdan geçirilip Scopemed üzerinden yüklenmeli ve ıslak imzalı belge de posta ile aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

Yazışma adresi:

Prof. Dr. Mesut ÇETİN,
Baş Editor
Psychiatry and Clinical Psychopharmacology'ne
E-mail adresi: psikofarmakoloji@gmail.com

Son Kontrol Listesi


• Editöre sunum sayfası

- Makalenin kategorisi
- Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bilgisi
- Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi (varsa belirtiniz)
- İstatistik kontrolünün yapıldığı (araştırma makaleleri için)
- İngilizce yönünden kontrolünün yapıldığı


• Telif hakları devri formu

• Daha önce basılmış materyal (yazı-resim-tablo) kullanılmış ise izin belgesi

• İnsan öğesi bulunan çalışmalarda "gereç ve yöntemler" bölümünde Helsinki Deklarasyonu prensiplerine uygunluk, kendi kurumlarından alınan etik kurul onayının ve hastalardan "bilgilendirilmiş olur (rıza)" alındığının belirtilmesi

• Hayvan öğesi kullanılmış ise "gereç ve yöntemler" bölümünde "Guide for the Care and Use of Laboratory Animals" prensiplerine uygunluğunun belirtilmesi,

• Kapak sayfası

- Makalenin İngilizce başlığı (tercihen bir satır) - Yazarlar ve kurumları - Tüm yazarların yazışma adresi, iş telefonu, GSM, e-posta adresleri (Bu bilgiler yalnızca makalenin orijinal nüshasında olmalı, diğer 3 kopya nüshada bulunmamalıdır)

• Özetler (400-500 kelime) (İngilizce)

• Anahtar Sözcükler: 3-6 arası (İngilizce)

• Teşekkür

• Kaynaklar

• Tablolar-Resimler, Şekiller

• Araştırma makalesinin istatistik tasarımının gözden geçirilmesi ve son olarak İngilizce son kontrolün yapılması