ONLINE MAKALE GİRİŞİ

Psychiatry & Clinical Psychopharmacology eski adıyla Klinik Psikofarmakoloji Bulteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology


Editorial Manager ® for Psychiatry and Clinical Psychopharmacology

SON DUYURULAR

Reklam Politikası
Psychiatry and Clinical Psychopharmacology Reklam Politikası


Genel İlkeler

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology (PCP) online ve basılı versiyonlarında reklam kabul eder. Reklamverenler, dergi basılmadan önce derginin içeriği hakkında bilgi sahibi olamazlar ve derginin editöryal süreçleri ve kararları üzerinde hiçbir kontrole sahip değildirler. Bütün reklamlar editöryal onaya tabidir. PCP editörü bir reklamı her zaman reddetme ya da iptal etme hakkını elinde tutar. Reklamlar, reklamvereni, reklamı yapılan ürünü ya da hizmeti net biçimde ortaya koymalıdır. Reklamlar derginin içeriğinden kolaylıkla ve net biçimde ayrılabilir olmalıdır. PCP, sayılarında yayınlanan reklamlar karşılığında hiçbir firmayı, ürünü ya da hizmeti desteklemez. Reklamlar atıf içerdiği takdirde, bu atıflar sadece basılı ortamda yayınlanmış olmalıdır.

İlaç reklamları, Türkiye’de 1262 Sayılı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa bağlı Medikal Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı Yönetmeliğinin (Tanıtım Yönetmeliği) tüm düzenleme ve politikalarına uygun olmalıdır.

Ürünler ve onların belirtilen kullanımları kabul edilebilir tıbbi uygulama ve tıbbi etik ilkelerine uygun olmalıdır. Reklamverenler ürün ya da hizmetin üretim, dağıtım ve satışı konusunda uygulanan kanun ve yönetmeliklere uymalıdır. Editör, reklamverenden, ürünler, araçlar, aletler, testler ve ilgili teknoloji veya donanımın etkinlik ve güvenirliği konusunda kanıt sunmasını isteyebilir; etkinlik ve güvenirliği konusunda kanıt sunulamayan ürünlerin reklamı, tek başına editörün kararıyla kabul edilmez.

PCP tarafından reklamın kabul edilmesi hiçbir şekilde reklamı yapılan ürün veya hizmetin bağlı bulunduğu kurum/dernek tarafından onaylandığı ve desteklendiği anlamına gelmez ve reklamverenler hiçbir şekilde bu gibi iddialarda ve imalarda bulunamaz. Reklamveren, yayınlanmadan önce editörün gözden geçirmesine izin verilen reklamları zamanında teslim etmekle yükümlüdür. PCP editörü, bir reklamı kabul edebilir, reddedebilir ya da reklamda değişiklik yapılmasını isteyebilir. Tek başına editörün takdirine bağlı olarak, editörün değişiklik yapılmasını istediği bir reklam, reklamveren reklamın hızlıca revize edileceği konusunda mutabık kalırsa, değişiklik yapılana kadar orijinal haliyle yayınlanabilir.

PCP, bildirimde bulunmadan reklam politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.

Kabul Edilen Reklamlar

Türkiye’de yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olduğu takdirde, ilaç, OTC ürünü, tıbbi araç/cihaz reklamları kabul edilir. Eğitimle ilgili ürünler, hizmetler, dergiler, toplantılar, kurslar ve sempozyumların reklamları da kabul edilebilir; ancak PCP, kendisine rakip olabilecek ürün ve hizmetler söz konusu olduğunda bunların reklamını almayı reddetme hakkını elinde tutar. İlgili bilimsel verilerle desteklendiği takdirde sağlıklı yaşam tarzı ile ilgili reklamlar kabul edilir. Sağlık hizmeti, hasta desteği ve destek kampanyası gibi konularda reklamlar kabul edilir. Laboratuvar hizmetleri ve araştırma desteği, kurumsal farkındalık, grup farkındalığı ile araştırma ve tıbbi uygulamalar konusunda finansal hizmet reklamları kabul edilir.

Kabul Edilmeyen Reklamlar

Türkiye’de yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olmayan ilaç ve tanı testleriyle ilgili reklamlar kabul edilmez. Yanıltıcı ve yanlış iddialarda bulunan reklamlar kabul edilmez. Irk, cinsiyet, yaş, etnik, ulusal köken, din ya da tıp eğitiminin alındığı ülke konusunda ayrımcılılık yapmama ilkesine uymayan reklamlar kabul edilmez. Ayrıca, PCP, reklamlarda, yasal olan politik işbirliği, medeni durum, özürlülük, cinsel yönelim ve eğitim alınan ülke temelinde ayrımcılık yapılmasını yasaklar.